Podzemní garáže

 

Dodržování požadavků.

Je samozřejmé, že je nutno splňovat základní požadavky a podmínky. Například u výstavby podzemních garáží. Povrchový nátěrový systém garážové podlahy musí splňovat takové požadavky, jakými jsou například třída hořlavosti, R-třída, nebo chemická odolnost. Často existují určité místní zákony, předpisy, vyhlášky apod. Arturo si je vědomo nejenom těchto základních podmínek, ale myslí ještě dále. Jaký vliv musí mít prostor na člověka? Jak ovlivňuje prostor pocit člověka? Jak se vytváří prostor, ve kterém se bude člověk cítit příjemně? Neponechávejte nic náhodě a obraťte se na Arturo.