Arturo Flooring Systems

Systémy Arturo

V tomto přehledu najdete nejběžnější podlahové systémy a jejich nejdůležitější charakteristiky. Tyto systémy nabízejí vhodná řešení pro prakticky všechny prostory. Systémy je možno opatřit ochrannou vrstvou laku: barevného, transparentního, matného, polomatného či protiskluzným nátěrem.

Arturo Unique Flooring nabízí do všech myslitelných prostor ta nejlepší řešení, která odpovídají jejich funkcím a vašim požadavkům a přáním. Individuální řešení pro specifické situace v rámci našeho výrobního programu můžete konzultovat s našimi technickými poradci.