Opatření v zimních měsících

Opatření v zimních měsících - Přeprava a zpracování

Prosím, mějte na zřeteli, že během studených podzimních a zimních měsíců jsou nutná mimořádná opatření při přepravě a zpracování výrobků ze syntetických pryskyřic.

Ve studeném prostředí vytvrzují výrobky ze syntetických pryskyřic pomaleji, nebo v extrémních případech zůstávají dokonce stále lepkavé.  To sebou přináší delší čekací dobu pro možnost dalšího pracovního postupu a pro zákazníka nejistý termín zprovoznění podlahy. V nejkrajnějším případě nemusí dojít k dokonalému zesítění pryskyřice a tvrdidla nebo při vyšší vlhkosti, která je zapříčiněna dosažením rosného bodu během vytvrzování (přes noc) může dojít k poškození nátěru v podobě výskytu karbamátu. Při nižších teplotách se rovněž zvyšuje viskozita, která nepříznivě ovlivňuje rozliv výrobku, penetraci a spotřebu.

Prosím dodržujte nejnižší a nejvyšší teploty pro zpracování výrobků, které jsou uvedeny v technickém listu každého produktu.

Nadto je třeba při plánování stavby zvážit následující aspekty:

Správné načasování dodání materiálu na stavbu s ohledem na možné nepříznivé dopravní podmínky v zimním období

Dodání materiálu 24 hod. před začátkem jeho použitím a jeho aklimatizace na potřebnou teplotu pro zpracování. Vyjměte výrobky z palety a jednotlivá balení rozestavte tak, aby byla všechna rovnoměrně aklimatizována na stejnou teplotu. 

Temperování prostor, ve kterých bude prováděn nátěr podlah na požadovanou minimální teplotu, a to jak s ohledem na teplotu vzduchu, tak i teplotu podkladu a materiálu, který bude použit. Snížit teplotu podlahového vytápění před a v průběhu aplikace.

POZOR: u výrobků na bázi vody může při vyhřívání teplotním dmýchadlem dojít k rychlému vysychání vodního filmu na povrchu nátěru a ke vzniku povrchové kúry. Nepoužívat plynové vyhřívače nebo tepelná dmýchadla, která spalují naftu přímo v daném objektu.

Pozor u 1K PU nátěrů

V případě použití jednosložkových polyuretanových nátěrů dbejte mimořádně na vlhkost vzduchu. Tyto 1K PU nátěry vytvrzují na základě jejich reakce s vlhkosti vzduchu a jsou na ni mimořádně citlivé. V případě nedodržení správné vlhkosti vzduchu při zpracování se mohou vyskytnout problémy v podobě nerovnoměrného stupně lesku a problémy s vytvrzováním.

Přeprava – thermotransport

Na mráz citlivé výrobky na bázi vody, jakým jsou naše EP nátěry nebo  EP a PU lité podlahy vyžadují z technických důvodů přepravu ve vyhřívaných vozech.

Ve vašem vlastním zájmu vás žádáme, abyste si v zimních měsících včas a dobře naplánovali stavební realizaci. Nárok na náhradní plnění z důvodu těžko zpracovatelného materiálu nebo za škody vzniklé z důvodu špatných klimatických podmínek nelze akceptovat.

Více informaci získáte u Ing. Josefa Maštery, mobil 601 359 470

                                                                                                                                                                            30.9./2014